godloUP logo
Sign LanguageWłącz wersję dla słabowidzącychLogin
Sign LanguageWłącz wersję dla słabowidzącychLogin
Sign LanguageWłącz wersję dla słabowidzącychLogin
Sign LanguageWłącz wersję dla słabowidzącychLogin
Sign LanguageWłącz wersję dla słabowidzącychLogin
Sign LanguageWłącz wersję dla słabowidzącychLogin
Sign LanguageWłącz wersję dla słabowidzącychLogin

Instytut Pedagogiki

Instytut Pedagogiki

Ankietyzacja

BADANIA ANKIETOWE
SPOŁECZNOŚCI AKADEMICKIEJ


STUDENCIE – DOKTORANCIE NIE REZYGNUJ Z PRAWA GŁOSU!!!!

WYPOWIEDZ SIĘ O JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W UNIWERSYTECIE POMORSKIM W SŁUPSKU

Co dają badania ankietowe:

  1. Powodują doskonalenie programów studiów!
  2. Przyczyniają się do podnoszenia standardów kształcenia!
  3. Umożliwiają reagowanie na nieprawidłowości!

IM WIĘCEJ INFORMACJI UZYSKANYCH OD WAS TYM LEPSZE MOŻE BYĆ STUDIOWANIE

Przejdź do wypełnienia ankiety 

https://ankiety.upsl.edu.pl

Znajdziesz nas tutaj